ความสุนทรีย์ของวันวานที่ตลาดโก้งโค้ง – เพลินทริป | PlearnTrip.com

Call us  081-420-5572
Email: riabriang@gmail.com

ความสุนทรีย์ของวันวานที่ตลาดโก้งโค้ง

“ที่นี่เราเน้นเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตน ถ้อยทีถ้อยอาศัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือวิถีแบบเดิมที่เราเคยมีอยู่ สินค้าต่างๆ ที่นำมาขาย เราจะถามพ่อค้าแม่ค้าว่าสามารถให้ลูกหลานของเขากินกันได้ไหม ถ้าได้ก็ยินดีให้มาค้าขายในตลาดโก้งโค้งได้โดยไม่มีค่าเช่าใดๆ ทั้งสิ้น” นั่นคือถ้อยคำจากปาก คุณกุ้ง นภาพร เวชพฤกษ์พิทักษ์ เจ้าของสถานที่ผู้มีความตั้งใจจะสร้างให้ตลาดแห่งนี้ เป็นแหล่งรวมความงดงามด้านจิตใจของผู้คนในแบบวันวาน…

เสียงขบวนกลองยาว พร้อมผู้คนในตลาดแทบทุกวัย ฟ้อนรำ ออกมาต้องรับคณะชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือ ช.ส.ท.โดยมี คุณวรางคณา ประธานชมรม เป็นผู้นำ จากนั้นจึงมีพิธีการไหว้ศาลปู่โสม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ผู้คนในตลาดนับถือ ก่อนจะเดินต่อไปด้านในเพื่อชมบ้านทรงไทยหมู่ที่สวยงาม มีนามว่า “บ้านแสงโสม” ที่บ้านนี้นอกจากจะเป็นที่พักอาศัยของคนในครอบครัวเจ้าของตลาดเอง แล้วยังแบ่งพื้นที่เพื่อใช้จัดงานแต่งงานแบบไทยๆในราคาที่ไม่สูงเกินไป จนได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งไทย และเทศมากมาย

แต่เดิมในอดีตนั้น บริเวณบ้านแสงโสม เป็นด่านขนอน หรือด่านเก็บภาษีนั่นเอง สถานที่นี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านานาชนิด ทั้งที่เป็นสินค้าชุมชน และสินค้าที่มาจากต่างเมือง และในวันนี้เราก็ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นแบบเดิมได้ในตลาด เราเดินถ่ายภาพมุมต่างในบ้านทรงไทยที่สมบูรณ์ทั้งการก่อสร้างในแบบดั้งเดิมทั้งยังได้พบเห็นตู้เตียงเครื่องใช้ในวันวานที่จัดวางไว้ราวกับเดินอยู่ในพิพิธภัณฑ์เลยทีเดียว

มื้อกลางวันวันนั้นก็แสนวิเศษ เนื่องจากเจ้าบ้านต้อนรับคณะบนเรือนไทยกลางน้ำ กับเมนูของอยุธยาแท้ อย่างต้มโคล้งปลากรอบ เมื่องคำมะม่วง ข้าวแช่ และอีกมากมายเกินบรรยาย เสียงขิมดังขึ้นในเพลงลาวดวงเดือนจากฝีมือของหนูน้อยมือรางวัลที่มาให้ร่วมสร้างบรรยายกาศยิ่งทำให้หลายคนหลงไหลจนออกปากว่าจะต้องกลับมาเยือนตลาดโก้งโค้งอีกเป็นแน่

ตลาดโก้งเปิดบริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.
สอบถามเพื่มเติม โทร. 0 3572 8286, 08 9107 8443


นิพนธ์ เรียบเรียง