พิธีกรงานเทศกาลเที่ยวไทย – เพลินทริป | PlearnTrip.com

Call us  081-420-5572
Email: riabriang@gmail.com

พิธีกรงานเทศกาลเที่ยวไทย

พิธีกรรับเชิญ โครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวประเภทน้ำพุร้อน และบ่อน้ำร้อน หัวข้อ “เตรียมความพร้อมนักการตลอดท่องเที่ยว น้ำพุร้อนและบ่อน้ำร้อน”

และพิธีกรงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2558 จัดโดย ททท.