เจดีย์พันยอด – เพลินทริป | PlearnTrip.com

Call us  081-420-5572
Email: riabriang@gmail.com

เจดีย์พันยอด

เรื่องเล่าระหว่างการเดินทาง…เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป และแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะ อย่างแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน …มุมที่เห็นแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ตัวแหล่งท่องเที่ยว กับสิ่งที่ใส่เข้าไปในแหล่งท่องเที่ยว หรือที่เรียกว่าการพัฒนาหรือการจัดการท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ได้พบเห็นมีความสวยงามในตัวเอง…แต่สิ่งที่ทำให้แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งหมดเสน่ห์ คือ …การจัดการที่ไม่เข้ากับพื้นที่ และก็มีหลายแหล่งที่ไม่มีความพร้อมในการจัดการ แต่ก็เปิดให้บริการท่องเที่ยว ก็ไม่โทษกันเนื่องจากมีหลายปัจจัย

อย่างไรก็ตาม…หากเราต้องการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว หมายถึงความพร้อมในการให้บริการให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวเมื่อมาใช้บริการเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก

ปราสาทหินพันยอด..ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล ที่เพิ่งได้รับการประกาศจาก UNESCO เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่มีธรรมชาติที่สวยงาม ใครเห็นก็อยากไป…จากการเดินทางโดยไปกับทัวร์ของชุมชน 2 ครั้ง ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา ต้องชื่นชมในการให้บริการของชุมชนทั้งข้อมูล ซึ่งชุมชนได้รับการฝึกอบรมมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาหารที่ให้บริการ… แต่สิ่งที่แหล่งท่องเที่ยวนี้ต้องยกระดับมาตรฐาน ซึ่งอยู่นอกเหนือความสามารถของชุมชน คือ…ห้องน้ำ ซึ่งไม่มีให้บริการแก่นักท่องเที่ยว หากไม่ลงเล่นนำ้ก็ต้องอั้นไว้ไม่ต่ำกว่า 2 – 3 ชั่วโมงสำหรับการถ่ายเบา จนกว่าจะกลับขึ้นฝั่ง…ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการถ่ายหนัก

ดังนั้น…หากเราต้องการยกระดับมาตรฐานการบริการท่องเที่ยว ความพร้อมพื้นฐานไม่ควรมองข้ามความพร้อมเหล่านี้ ทั้งนี้เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
ว่าแต่…เป็นหน้าที่ของใคร