แถลงข่าวกิจกรรม 5 จังหวัดแดนใต้ – เพลินทริป | PlearnTrip.com

Call us  081-420-5572
Email: riabriang@gmail.com

แถลงข่าวกิจกรรม 5 จังหวัดแดนใต้

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงานแถลงข่าวการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน (post trip) ตามโครงการส่งเสริมเทศกาล และกิจกรรมตามภูมิวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้  กิจกรรมภูมิวัฒนธรรมเครือข่ายการท่องเที่ยว 5 ชุมชนจังหวัดภาคใต้ชายแดน ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2558 ที่ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลหาดใหญ่ โดยเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นคือพื้นที่ในจังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส