นำเสนองานวิจัย – เพลินทริป | PlearnTrip.com

Call us  081-420-5572
Email: riabriang@gmail.com

นำเสนองานวิจัย

นำเสนองานวิจัยเวทีนานาชาติ เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมร้อยเกาะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดย ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช และทีมงาน ม.หาดใหญ่

research02research03research04research01