การประกวดอุตสาหกรรมไทยครั้งที่ 10 – เพลินทริป | PlearnTrip.com

Call us  081-420-5572
Email: riabriang@gmail.com

การประกวดอุตสาหกรรมไทยครั้งที่ 10

สวนสละลุงถัน ชนะรางวัลการประกวดอุตสาหกรรมไทยครั้งที่ 10 (Thailand Tourism Award)

สวนสะละลุงถัน ได้รับรางวัลดีเด่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 (Thailand Tourism Award) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

คุณวิชัย ดำเรืองเจ้าของสวน ได้เดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 โดยมีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา เป็นประธานในการมอบรางวัลดังกล่าว สวนสะละลุงถัน มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวัน กิจกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย วิธีการปลูกสะละ การผสมพันธุ์เกสรสะละ การปอกผลสะละอย่างถูกวิธี

salalungtan-03

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิชัย ดำเรือง โทรศัพท์ 084-8593571

นอกจากสวนสละลุงถันแล้ว เรินพี่โย โฮมสเตย์ ที่ชุมชนคลองแดน ก็ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย และถือเป็นครั้งที่สอง (โดยครั้งแรกได้ประเภท แหล่งนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ )