ชุมชนไทยรับรางวัลท่องเที่ยวระดับเอเชียแปซิฟิก – เพลินทริป | PlearnTrip.com

Call us  081-420-5572
Email: riabriang@gmail.com

ชุมชนไทยรับรางวัลท่องเที่ยวระดับเอเชียแปซิฟิก

tourisminspire

นายมาริโอ ฮาร์ดี้ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association – PATA) มอบรางวัล ให้แก่ ชุมชนบ้านไร่กองขิง ประเภทการท่องเที่ยวโดยชุมชนดีเด่น (Best Community Based Tourism Initiative) โดย นายสมศักดิ์ อินทะชัย (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้ใหญ่บ้าน และ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง หนึ่งในชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นผู้รับมอบ ในงานนี้ยังมีผู้รับรางวัลประเภทต่างๆ จากพาต้า ซึ่งเดินทางมาจากหลายประเทศณ งานประกาศรางวัล พาต้า อินสปายร์ อวอร์ด 2015 (PATA Tourism InSPIRE Awards 2015) ประเทศฟิลิปปินส์
——————————
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่องานประชาสัมพันธ์ อพท.
มัธนา เมนแก (ตุ๊ก)โทร 08 1917 0882
E mail m_matana@hotmail.com