อบรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับ ททท. – เพลินทริป | PlearnTrip.com

Call us  081-420-5572
Email: riabriang@gmail.com

อบรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับ ททท.

ในช่วงวันที่ 28 ถึง 30 มกราคม ที่ผ่านมาทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยกองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว (กผท.) ได้จัดโครงการสัมมนาการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวให้แก่ 14 ชุมชนภาคใต้ใน เขต จ.สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อให้ชุมชนที่เข้าร่วมงานได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งวิธีคิดในการจัดการ ให้ตัวแทนจากบริษัทนำเที่ยวได้รับรู้เพื่อเป็นข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมี ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผู้ซึ่งทำงานวิจัยและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องราวในชุมชนเป็นผู้ดำเนินรายการ และ ดร.เอกก์ ภทรธนกุลในฐานะผู้เชี่ยวชาญในด้านการสร้างแบรนด์ ( Director of the Brand Center ) จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้ให้ความรู้ในหลายแง่มุม อย่างเช่นเคล็ดลับง่ายๆในการสร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมอบรม เป็นต้น

ขึ้นเขาตังกวนสงขลาคารวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเริ่มงาน

โดยสองวันแรก เริ่มกันที่โรงบีพีริมหาดสมิหลา ตัวแทนจากชุมชนต่างๆ เช่น หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ชุมชนวัดชลธาราสิงเห ที่ อ.ตากใบ ชุมชนบ้านทรายขาวจ.ปัตตานี และอีกหลายชุมชน ล้วนออกมานำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายทั้งทางธรรมชาติวิถีชีวิต และสิ่งปลูกสร้างทางสถาปัตยกรรมพร้อมฉายภาพประกอบ เรียกได้ว่ากว่าจะครบทุกชุมชนที่เข้าร่วมงานก็ใกล้ค่ำ แต่ทุกคนก็สนุกสนานกับการแลกเปลี่ยนพูดคุยอย่างเป็นกันเอง และตรงไปตรงมาทำให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ากับการเดินทางมาในครั้งนี้

ดร.ปรัชญากรณ์คนซ้ายสุดแนะนำตัวแทนจากบริษัททัวน์

หลังจากผ่านครึ่งวันของการอบรมในวันที่สอง ทั้งคณะก็เดินทางต่อไปยังชุมชนที่ได้รับรางวัลที่เกี่ยวในด้านการท่องเที่ยวถึง 13 รางวัลอย่างชุมชนตลาดน้ำคลองแดนในเขต อ.ระโนด จ.สงขลา ติดต่อกับ จ.นครศรีธรรมราช ที่นี่ทุกคนเข้าพักในโฮมสเตย์เรียนรู้วิถีชีวิต และแนวคิดของผู้คนในชุมชนที่ยืนยันถึงการอยู่กับวิถีพอเพียง เห็นได้จากการเปิดตลาดเพียงวันเสาร์วันเดียวทั้งที่มีรายได้มากมายจากนักท่องเที่ยวที่นิยมมาพักผ่อนแต่หมอไกรประธานชุมชนเล่าให้ฟังถึงความสำคัญของการให้เวลากับคนในครอบครัวควรมาก่อนเรื่องอื่น และเป็นมติของคณะกรรมการที่เห็นพ้องกันว่าควรเปิดเพียงแค่วันเดียว หมอไกรกล่าวจบลงด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลทิ้งความนับถือไว้ในหัวใจของหลายคนที่ร่วมรับรู้และจดจำไปปรับใช้กับชุมชนของตนเองได้…

ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสายการบินไทยแอร์เอเชีย