หนังสือคู่มือท่องเที่ยวด้วยจักรยานสงขลา – เพลินทริป | PlearnTrip.com

Call us  081-420-5572
Email: riabriang@gmail.com

หนังสือคู่มือท่องเที่ยวด้วยจักรยานสงขลา

ลงานล่าสุดจาก Plearntrip.com หนังสือคู่มือท่องเที่ยวด้วยจักรยานสงขลา พัทลุง ที่เนื้อหามีทั้งแผนที่ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิ เช่น เกาะยอ ถนนเฉลิมพระเกียรติฯที่เชื่อมต่อสงขลากับพัทลุง สองข้างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติสวยงามทั้งบรรดานกหลากหลายสายพันธุ์ ควายน้ำ รวมทั้งวิถีชีวิตของผู้คน

biketripsongkla_1 biketripsongkla_2